Welkom op de website van de Champion Show
 
     
 


Toekomst Champion Show

Voor de organisatie van de nationale kleindierententoonstelling is in 2012 door de notaris een aparte vereniging opgericht. Dat is de vereniging Champion Show. De bedoeling was en is dat door en onder verantwoordelijkheid van deze vereniging jaarlijks in het midden van het land, in de buurt van Utrecht een (inter-)nationale kleindierententoonstelling onder de naam “Champion Show” georganiseerd zou worden. Dat is een aantal jaren wel gelukt, maar financieel was het ene jaar meer en het andere jaar minder succesvol. Daardoor was de financiĆ«le basis van de Vereniging Champion Show voortdurend zwak. Er moest steeds van andere betrokken organisaties geld, kooien, drinkbakken en materiaal geleend worden voor de start.

Mede als gevolg van de voortdurende dreiging van de vogelpest en de hoge kosten van met name de halhuur is het momenteel onmogelijk om een tentoonstellingsconcept te bedenken dat duurzaam in stand gehouden kan worden. Het gegeven dat er zelfs nieuwe vrijwilligers bereid zijn om zelfs zonder enige vergoeding de schouders onder een show te zetten, maakt de organisatie nog steeds niet verantwoord.

Daarbij heeft de vereniging te kampen met een negatief vermogen en moeten er nog schulden worden afgelost. Vanwege die omstandigheid is het bestuur van de Champion Show gedwongen om vooralsnog geen nieuwe tentoonstelling te organiseren. Er wordt wel gezocht en gedacht over nieuwe of andere mogelijkheden, maar deze mogen niet ten koste van andere organisaties of de kleindierliefhebberij. Om die reden is er voorlopig geen Champion Show,. Dat wil niet zeggen dat deze er niet meer zal komen. De toekomst zal ons dit leren..