Kasper Faunafood
Zegwaard
Champion Show op Facebook Garvo B.V.

 

     
 
Koninklijke Nederlandse Vereniging Ornithophilia
 
     
 
  Ornithophilia
Opgericht op 27 september 1894  
   
Beschermheer:  
Jhr. Dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland
Voormalig commissaris van de Koningin te Utrecht
   
   
Erevoorzitter:  
K. Moree  
   
Ereleden:  
F.J.E. Calf, Th. J.A. Rijks, G. Jansen, M.A. Verhelst, G. J. de Bruin
   
 
   
Bestuur:  
Mr. F.A.P.M. Beekmans Voorzitter
G.J.R. Tiemes Secretaris
D.C.J. van Doorn Penningmeester
Th. A.M. Laming 2e Voorzitter
J.W. Hondelink lid  
B.J.L. van der Kloet lid  
F. Weites lid  
     
     
     
     
     
Website http://www.ornithophilia.nl