Kasper Faunafood
Zegwaard
Champion Show op Facebook Garvo B.V.

 

     
 
Organisatiestructuur
 
     
 
Het houden van kleindieren is als hobby springlevend. Wij tellen in georganiseerd verband bijna 12.000 hobbymatige kleindierhouders. Ongeveer 2000 leden zijn aangesloten bij De Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers verenigingen (NBS). Een kleine 10.000 leden zijn georganiseerd via Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN).

De Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers verenigingen (NBS) is de overkoepelende bond voor alle erkende sierduivenrassen. Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) bestaat sinds januari 2009. Deze bond is ontstaan door een fusie tussen de toen 40 jarige “Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier en
Watervogelhouders” (NHDB) en de 110 jaar oude “Nederlandse Konijnen, Cavia en Knagerliefhebbers bond” (NKB). De NBS heeft de taak om de sierduivenfokkerij in al haar facetten te bevorderen. KLN heeft als doel de instandhouding en verspreiding te bewerkstelligen van soorten en/of rassen van konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren en aanverwante pelsdieren en van soorten en/of rassen hoenders, dwerg-hoenders, sier- en watervogels, oorspronkelijke duiven en aanverwante diersoorten in Nederland.
Dierenwelzijn is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Ook in stedelijke gebieden kun je dieren houden als het maar goed gebeurt. Dat vraagt toch weer net een iets andere voorlichting dan voor het platteland. Door het werken aan duurzaam behoud van verschillende rassen en soorten is er bij de leden een grote
vakkennis aanwezig. Beide bonden willen deze kennis op professionele wijze vastleggen en beschikbaar stellen voor iedereen. Naast het rijk geïllustreerde maandblad “Kleindier Magazine” trekt er een gemeenschappelijke PR stand door het gehele land. Met name op kleindiertentoonstellingen, dier-manifestaties en (tuin)beurzen promoot deze stand de kleindierliefhebberij.
* Leden van genoemde bonden kunnen hun rasdieren inzenden op tentoonstellingen.
* Men kan erkende vaste pootringen bestellen voor sierduiven (via de NBS), hoenders,sier- en watervogels etc. (via KLN).
* De gefokte jonge konijnen kan men laten merken waaruit dan blijkt dat het toch zekere rasdieren zijn (via KLN).
* Abonnement op het bondsmaandblad “Kleindier Magazine”
* Men kan direct gebruik maken van de breed opgebouwde kennis, o.a. ten aanzien van erfelijkheid of andere foktechnische zaken, maar ook van bijv. juridische procedures wegens (geluids)overlast door dieren, etc.
* Leden maken ook deel uit van een prettig sociaal kleindieren liefhebbersnetwerk en kunnen hun beleving van onze hobby met velen delen.
Leden zijn veelal via een plaatselijke vereniging, een speciaalclub of rasvereniging bondslid. Het lidmaat-schap bij de bonden wordt in de wandelgangen vaak aangeduid als een fokkerskaart. Dit is het persoonlijk lidmaatschapsnummer of “fokkersnummer” wat men nodig heeft voor het bestellen van (voet)ringen, tatoeëren van konijnen en inschrijven van dieren op tentoonstellingen. Op deze tentoonstellingen worden de dieren gekeurd op basis van raskwaliteiten en vitaliteit. Deze keuringen worden verricht door vakbekwame
keurmeesters die hun bevoegdheid pas krijgen nadat zij een gedegen opleiding hebben gevolg, afgerond met heus examen van bekwaamheid. Elk individueel dier wordt dus vakkundig beoordeeld op zijn rasken-merken en per ras worden de beste dieren als winnaar aangeduid. Daarnaast worden per diergroepen ook de mooiste dieren aangewezen zodat er uiteindelijk de mooiste van die show wordt aangewezen als
algemeen kampioen.

De Champion Show is, als al gezegd, een Nationale tentoonstelling. Deze driedaagse kleindieren manifestatie staat garant voor een goed georganiseerde, gezellige en sfeervolle show met zo’n 10.000 dieren. Op deze show zijn ondergebracht de Bondsshow van KLN en de NBS, te weten: het Nederlands Kampioenschap Raspelsdieren van de KLN, het Nederlands Kampioenschap Sierduiven en speciaal kampioenschap voor
jeugdleden. De Champion Show kent het grootste prijzenpakket van Nederland. Tevens is er een grote kleindier verkoopbeurs en wordt De Spiegel van de Liefhebberij georganiseerd (hier mogen niet erkende rassen en kleurslagen tentoongesteld worden). Er zijn veel stands en als vanouds is er altijd veel internationale belangstelling voor deze show.