Kasper Faunafood
Zegwaard
Champion Show op Facebook Garvo B.V.

 

     
 
Ontstaangeschiedenis
 
     
 
De Champion Show is een Nationale Kleindierenshow, met inzenders uit binnen en buitenland, welke centraal in Nederland wordt georganiseerd. Deze kleindiertentoonstelling is ontstaan door samenbundeling van showkennis en ervaring van drie Nationale tentoonstellingsorganisaties, namelijk de Koninklijke Verenigingen Avicultura en Ornithophilia en Pelsdierliefhebbers Nederland. Door toeval en uit noodzaak
geboren, zijn partijen in 2009 bij elkaar gekomen en namen een historisch besluit om te komen tot een samenwerkingsverband wat uniek was in de historie van de kleindierhobbyhouderij. Want zo mogen we de samenwerking van de Koninklijke Verenigingen Avicultura, Ornithophilia en Pelsdierliefhebbers Nederland toch wel duiden. Het allerbelangrijkste: door deze nieuwe samenwerkingsvorm kwamen er ongekende
mogelijkheden.

De Koninklijke Nederlandse Vereniging “Avicultura” en de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Ornithophilia” hadden in december 2005 al het besluit genomen om een samenwerkingsverband aan te gaan teneinde te komen tot een gecombineerde tentoonstelling. De beide Koninklijke verenigingen hebben een lange staat van dienst in het tentoonstellingswezen. “Avicultura” startte in 1886 en “Ornithophilia” volgde in 1894. Vele jaren opende “Ornithophilia” begin oktober het tentoonstellingsseizoen met de
Nationale openingsshow in Utrecht en "Avicultura” sloot het seizoen af met de nationale slotshow in Den Haag. In 2006 hebben de besturen van beide verenigingen verdere gesprekken gevoerd voor het organiseren van een gezamenlijke nationale tentoonstelling. De algemene ledenvergaderingen van beide verenigingen hebben groen licht gegeven om deze show te gaan organiseren. Na enkele bijeenkomsten kon een raamwerk voor een gezamenlijke show worden vastgelegd en vervolgens werden de details uitgewerkt. De gezamenlijke show stond in de steigers en kreeg de verkorte naam van beide verenigingen Avicultura en Ornithophilia: AVICORNI. De tentoonstellingsnaam Avicorni was niet nieuw: in de vorige eeuw hebben beide verenigingen ook verscheidene malen samen een tentoonstelling gehouden onder de naam Avicorni. Voor de eerste maal in 1918, gevolgd door 1919 en bijna 20 jaar later hebben ze dat herhaald. Ook in 1937 en 1938 werden gecombineerde tentoonstellingen gehouden. De eerste gezamenlijke show werd half januari 2007 in de Groenoordhallen in Leiden gehouden. Aangezien de Groenoordhallen niet meer konden worden gehuurd, moest worden omgezien naar een andere locatie. Deze werd gevonden in de vroegere locatie van “Ornithophilia”: het Veemarktcomplex in Utrecht, met als datum het 3e weekend in december. Dit hield in dat in december 2007 de 2e gezamenlijke show werd gehouden, in samenwerking met VHMEvents, die haar Exoknaag organiseerde. Deze tweede gezamenlijke tentoonstelling, waarbij wederom de Bondstentoonstelling van de NBS was ondergebracht, was een groot succes. Vele sierduiven fokkers hadden ca. 3.000 sierduiven rassen van hoge kwaliteit ingezonden; in de andere diergroepen waren een behoorlijk aantal dieren vertegenwoordigd, maar nog niet iedere fokker wist kennelijk de weg te vinden. In 2008
werd wederom in het 3e weekend van december voor de derde maal AVICORNI georganiseerd met de bondstentoonstelling van de NBS, ook nu weer met medewerking van VHM Events van Jan van het Meer en met een grote vleeshanen show, georganiseerd door de vrienden van Avicorni. In 2009 heeft Pelsdierliefhebbers Nederland zich bij deze samenwerking aangesloten om te komen tot een Nationale show met een nog breder landelijk draagvlak. Zo werd de "Champion Show” geboren. Tevens werd het hierdoor mogelijk om naast de bondsshow van de NBS, ook de bondsshow KLN voor pelsdieren onder te brengen. Tijdens de eerste Champion Show is door de Nederlandse Speciaalclub Nationale Polen- en Kleurdwergen-club het Europees Kampioenschap van de Polen en Kleurdwergen georganiseerd, met toestemming van de Entente Européenne d’Aviculture. "De tweede Championshow is ter gelegenheid van het 125 jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura in januari 2011 geopend door Hare Majesteit Koningin Beatrix.