Kasper Faunafood
Zegwaard
Champion Show op Facebook Garvo B.V.

 

     
 
Reglement van de Internationale Hanenkraaiwedstrijd
 
     
 
 • Middels het inleveren van het deelnameformulier gaat men tevens akkoord met de wedstrijdvoorwaarden zoals in dit reglement gesteld.
 • Deelnemers t/m 17 jaar worden ingedeeld bij het Jeugdhanenkraaien.
 • De deelnemende haan dient in goede conditie en gezondheid te verkeren en het dier dient .
 • Voorafgaand aan de wedstrijd wordt de deelnemende haan gekeurd op zijn gezondheid. De uitslag hiervan is maatgevend voor deelname.
 • Tot deze Hanenkraaiwedstrijd  mogen alleen hoenders, dwerghoenders en serama’s worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven genoemde dieren hebben laten enten tegen pseudo-vogelpest (NCD). De dieren dienen vergezeld te gaan van een entverklaring. Deze entverklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en door de dierenarts die de enting heeft verricht.
 • De deelnemers dienen zich met hun haan tenminste een half uur voor aanvang van de gezondheidskeuring bij de organisatie te melden.
 • Deelnemers mogen maximaal één haan opgeven.
 • Bij aanmelding krijgt men een hoknummer en hok toegewezen, waar de haan in geplaatst dient te worden.
 • De eigenaar van de haan mag gedurende de wedstrijd niet bij het hok van zijn haan komen.
 • De aanvang van de wedstrijd wordt bepaald door de organisatie.
 • Het gaat om het aantal malen dat een haan kraait binnen een bepaalde tijd. Ideaal is 15 minuten, maar als het aantal deelnemers groot is kan deze tijd ingekort worden om het aantrekkelijk te houden voor het publiek.
 • Het is niet toegestaan om gedurende de wedstrijd hulpmiddelen o.i.d. te gebruiken.
 • Een goede kraai moet vol en diep ingezet worden, voortdurend stijgen, daarna weer zakken om tenslotte diep te eindigen.
 • De kooien worden genummerd en ieder jurylid krijgt één kooinummer toegewezen. Voor het tellen van het aantal kraaien (ook wel slagen genoemd) wordt gebruik gemaakt van twee bekertjes, waarvan er één gedeeltelijk gevuld is met gedroogde erwten. Bij elke kraai wordt er door het aangewezen jurylid één erwtje in het andere bekertje gedeponeerd.
 • Na de ingestelde tijd wordt door de presentator/hoofdjurylid het aantal erwtjes geteld, waarna de winnaar bekend wordt gemaakt.
 • Bij gelijk eindigen volgt een verlenging volgens het ‘sudden death’ systeem.
 • Extra prijzen worden ingesteld voor: 1. Het origineelst voorgedragen haan, 2. De schoonste kraai, 3. De lelijkste haan, 4. De mooiste haan, 5. De luidst kraaiende haan.
 • Prijzen worden bepaald door de jury en kan niet over worden gecorrespondeerd.
 • In zaken of geschillen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
 • Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro per deelnemende haan,  (1,50 euro voor jeugd t/m 17 jaar) en dient voor aanvang van de wedstrijd te zijn voldaan.