Kasper Faunafood
Zegwaard
Champion Show op Facebook Garvo B.V.

 

     
 
Enquête zondag openstelling Championshow
 
     
 

Het afgelopen jaar is er door ons, in samenwerking met de PR-stand van de Kleindier Liefhebbers
Nederland, door middel van een enquête onderzocht hoe de inzenders denken over de openstelling
op zondag van de Championshow.

In totaal hebben wij 1219 stemformulieren retour ontvangen.
Dit betreft inschrijfformulieren en formulieren via de KLN PR-stand.

Onderstaand vindt u de uitslag.Als bestuur van de Championshow hebben wij naar aanleiding van deze enquête besloten op dit
moment niet over te gaan tot een zondag openstelling.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.